Bilde til hjemmeside juni 2019 obh
3. jun 2019 Mental Helse Molde

SØSKENLEIR I BRUSDALEN - 2019

Invitasjon til Søskenleir i Brusdalen

Fra 25.-26. juni
Påmeldingsfrist 16. juni til Helse Møre og Romsdal – se nederst

Tema for desse to dagane er «å ha søsken med nedsett funksjonsevne».

  • Vi snakkar mellom anna om kva det vil seie å ha ei diagnose og korleis det kan opplevast å vere søsken.
  • Vi har tidlegare gjort det på ulike måtar, til dømes med film og brukarstemme.
  • Det er høve til å dele felles tankar og opplevingar i samtalegrupper.
  • Det vil vere 3-4 fagpersonar til stades frå barnehabiliteringa.

Kontaktinformasjon:
Seksjon for habilitering barn og ungdom, Ålesund, telefon: 701 06 443.
Kontaktpersonar :
Anne Grete Nes Djupvik, telefon: 701 06 453.
Britt Søvik, telefon: 701 06 440

Flere saker fra Mental Helse Molde