27. jan 2020 Mental Helse Molde

ÅRSMØTE 2020

Innkalling til årsmøte 27.2.2020

INNKALLING

Det kalles herved inn til årsmøte for Mental Helse Moldes medlemmer

DATO: TORSDAG 27. FEBRUAR 2020
KL.: 18:00
STED: Trykkeriet Vårt ved BRUKERSTYRT SENTER (BSS), Grandfjæra 28 (Molde Mølle – underetasje)

Frist for å melde inn saker og innlevert styret, er satt til mandag 10. februar 2020

Fullstendig sakliste med regnskap, budsjett og valg er satt til torsdag 13. februar 2020

Under står en oversikt over hvem som står på valg i styret.

Leder: Oddrun Beyer Holm 2 år på valg
Sekretær: Evelinn Vestnes Ikke på valg
Kasserer: Åshild Sivertsen Ikke på valg
Styremedlem: Hanne Elisabeth Helde 2 år på valg
Styremedlem: Marianne Hestad Nøsavik 2 år på valg

1. Vara Solveig Jacobsen 1 år på valg
2. Vara Anne J. Danielsen Aunan 1 år på valg
3. Vara Tone Kvernes 1 år på valg

Under står en oversikt over hvem som står på valg i valgkomiteen:

Medlem Marianne Helene Tangen Hammerø 1 år på valg
Medlem Tonny Roger Frøyen 1 år på valg
Medlem Bjørn N. Lien 1 år på valg

Flere saker fra Mental Helse Molde