Logo mhmolde
28. jan 2021 Mental Helse Molde

ÅRSMØTE 2021

Innkalling til årsmøte 2021

MENTAL HELSE MOLDESTRANDGATA 3 • 6415 MOLDE
Tlf..: 412 61 704 • molde@mentalhelse.no • Org.nr.: 995 590 395 •
Kontonr.: 3980 21 35193

Molde, 28. januar 2021

Til medlemmene av Mental Helse Molde

INNKALLING til Årsmøte 2021

Det kalles herved inn til årsmøte for Mental Helse Moldes medlemmer

DATO: TORSDAG 25. FEBRUAR 2021
KL.: 18:00
STED: BRUKERSTYRT SENTER (BSS), Grandfjæra 28 (Molde Mølle – underetasje)

Frist for å melde inn saker og innlevert styret, er satt til mandag 08. februar 2021
Fullstendig sakliste med regnskap, budsjett og valg er satt til torsdag 11. februar 2021

§ 26 Sakliste
1. Konstituering av årsmøtet.
1.1. Navnefortegnelse over fremmøtte medlemmer med gyldig medlemskap
1.2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
1.3. Valg av møteleder og sekretær for årsmøtet
1.4. Fastsettelse av forretningsorden
1.5. Valg av 2 protokollunderskrivere
1.6. Valg av tellekorps
2. Årsberetning for årsmøteperioden 2020 – 2021
3. Revidert regnskap for forrige kalenderår, 2020
4. Fastsettelse av honorar / godtgjørelse for styret
(Saken skal behandles av årsmøtet uavhengig av om styret skal ha honorar / godtgjørelse eller ikke)
5. Saker som er foreslått etter § 25.4. Signatur og fullmakt
6. Fastsettelse av handlingsplan til neste ordinære årsmøte, 2021 – 2022
7. Fastsettelse av budsjett for inneværende kalenderår, 2021
8. Valg
1. Valg av leder
2. Valg av kasserer
3. Valg av minimum 1 styremedlem
4. Varamedlemmer
5. Valg av delegater med vararepresentanter i nummerert rekkefølge til årsmøtet i fylkeslaget dersom fylkeslaget har valgt å avvikle årsmøtet ved bruk av delegater, jfr. § 20.2.
6. Valg av valgkomité på fortrinnsvis 3 medlemmer
7. Valg av 2 revisorer for lokallag som ikke har skriftlig avtale med ekstern registrert eller statsautorisert revisor.

Styret i Mental Helse Molde ønsker dere alle velkommen 😊

Flere saker fra Mental Helse Molde