Det nye styret
Framme frå venstre: Solveig og Evelinn på Teams. Bak frå venstre: Hanne Elisabeth, Terje, Marianne, Anne-Britt og Oddrun.
3. mar 2021 Mental Helse Molde

Nytt styre i Mental Helse Molde

På årsmøtet vart det valt nytt styre, valkomite og revisorar.
Referat: Anna Margrethe Drægebø Moe, fylkesleder

Som vanleg var siste post på dagsorden for årsmøtet, val. Nedanfor er utfallet av vala som alle var samrøystes.

Det nye styret fekk slik samansetjing:
Leiar Oddrun Beyer Holm
Kasserar Solveig Jacobsen
Styremedlem Evelinn Vestnes
Styremedlem Terje Mjelve
Styremedlem Hanne Elisabeth Helde
1. vara Anne-Britt Skjelten
2. vara Marianne Hestad Nøsavik
3. vara Anne J. Danielsen Aunan

Valkomite:
Tonny Roger Frøyen og Wenche Kirknes. Årsmøtet ga dei to nyvalde i oppdrag å finne eit tredje medlem. Valkomiteen konstituerer seg sjølv.

Revisorar:
Tonny Roger Frøyen og Åshild Sivertsen.

Flere saker fra Mental Helse Molde