Solnedgang 4
21. jan 2020 Mental Helse Lørenskog

Årsmøte 17. februar

Årets viktigste møte.
Medlemmene bestemmer lokallagets utvikling

Årsmøte Mental Helse Lørenskog
ÅRSMØTE MED PÅFØLGENDE HYGGEKVELD !!
Sted : MAI-senteret, Kafê Baltazar.
Tid : Mandag 17. februar 2020, kl. 18.00 – ca. 19.00

(Deretter enkel servering, og åpen Hyggekveld fra ca. kl. 19.00) Saksliste :

1) Åpning / konstituering
2) Godkjenning av innkalling og saksliste
3) Valg av møteleder, sekretær og to protokollunderskrivere
4) Årsberetning 2019
5) Regnskap for 2019. Pause
6) Innkomne saker / forslag
7) Handlingsplan for kommende periode 2020-21
8) Budsjett 2020 – 21. 9) Valg av styremedlemmer, valgkomite, representanter til fylkets årsmøte og revisor(er).

Saker til behandling på årsmøtet må være styret i hende innen 31. Januar 2020

Flere saker fra Mental Helse Lørenskog