Samspel
Det gode samarbeidet er grunnlaget for det gode resultatet vi har i lokallaget vårt.
16. apr 2019 Mental Helse Stordal

Årsmøtet 2019

På årsmøtet møtte det 18 medlemmer som er godt frammøte. Alle sakene og vala var samrøystes. Nedanfor finn du årsmeldinga og handlingsplanen som vart behandla, samt årsmøteprotokollen.

Lokallaget hadde høgt aktivitetsnivå i 2018 og årsmøtet gav i handlingsplanen 2019 styret i oppdrag å vidareføre eit høgt aktivitetsnivå også i 2019. Her ligg dokumenta som er nemnde i ingressen.

Flere saker fra Mental Helse Stordal