Deltaking
Både lærerikt og kjekt å delta på samlinga for oss som er brukarrepresentantar.
28. jun 2022 Mental Helse Stordal

Nyttig erfarings- og rekrutteringssamling

Mental Helse og Romsdal i samarbeid med FFO Møre og Romsdal arrangerte erfarings- og rekrutteringssamling 17. – 18. juni.

Vi er to i lokallaget som sit i rådet for menneske med nedsette funksjonsevner og vil gjerne lære meir. Såleis deltok vi på samlinga som var både inspirerande og lærerik. Dessutan er det kjekt å treffe andre brukarrepresentantar.

Nedanfor kan du kopiere linken til omtale av samlinga på Mental Helse Møre og Romsdal si nettside:
https://mentalhelse.no/lokalnyheter/79-more-og-romsdal/2072-laererik-erfarings-og-rekrutteringssamling

Flere saker fra Mental Helse Stordal