Langsætrane
Vi håper på lageleg turver framover... (Foto: Brit Skjelten)
20. sep 2020 Mental Helse Stordal

Aktivitsplan for september og oktober

Covid-19 har lagt ein dempar på aktivitetane våre. Men vi vil ha utandørs aktivitetar så langt veret er nokolunde lageleg. Desse aktivitetar vert på måndagane.

Måndag 21. september går vi Elvastien på Sjøholt og truleg ein rundtur forbi skulen, idrettshallen , campingplassen og tilbake til Elvastien. Etterpå kafebesøk. Andre aktivitetar framover vert: Kilsti, Jutevatnet, Fossestien og Fjordsenteret i Geiranger, Hestvika og Mosætra. Dersom det vert medlemsmøte med tema, vil det verte lagt ut på nettsida/sendt sms til medlemmene.

Flere saker fra Mental Helse Stordal