Framtidsfullmakt.
Ved å opprette ei såkalla framtidsfullmakt kan ein bestemme over eige liv.
8. okt 2020 Mental Helse Stordal

Framtidsfullmakt

Dersom ein kjem i ein situasjon der ein ikkje lenger greier å ta vare på interessene sine, kan det vere viktig å ha ei såkalla framtidsfullmakt. Mental Helse Stordal oppfordrar Fjord kommune om å invitere til møte om temaet.

Det kan truleg vere ei oppgåve for eldrerådet i kommunen å arrangere eit møte der det vert gitt fagleg informasjon om framtidsfullmakt. Brevet til kommunen om saka ligg ved.

Flere saker fra Mental Helse Stordal