Bilde
14. des 2020 Mental Helse Stordal

Ta styring over din eigen alderdom

Har du tenkt over at du kan komme i ein situasjon der du ikkje lenger greier å ta vare på dine eigne interesser? Kven vil du skal styre over din alderdom? Overformynderiet ved fylkesmannen? Du sjølv? Kven?

Vil du ta styring over din eigen alderdom, bør du opprette ei framtidsfullmakt der du bestemmer kva som skal skje. Det er nokre formkrav til ei framtidsfullmakt for at ho skal vere gyldig. Mental Helse Stordal har kontakta Fjord kommune og oppfordra eldrerådet til å arrangere informasjonsmøte om temaet. Vi har fått svar frå kommunen. Det ligg ved.

Flere saker fra Mental Helse Stordal