Verdensdagsflagget
4. okt 2019 Mental Helse Sykkylven

Vi farger Sunnmøre grønt.

Torsdag 3. oktober hadde vi offisiell flaggheising av Verdensdagen for psykisk helse sitt flagg. Med godt samarbeid mellom lokallagene har vi fått til at i 9 av kommunene på Sunnmøre skal flagget heises nå i Verdensdags perioden. Samarbeid er roten til alt godt og sammen står vi mye sterkere i vårt viktige arbeid.

Vi fortsatte å arbeide for psykisk helse etter flaggheisingen også, Sykkylven kommune hadde invitert til folkemøte om kommunedelplan for helse, omsorg og velferd.

Planen skal omfatte det helhetlige helse-, omsorg og velferdstilbudet til innbyggerne, uavhengig av alder, diagnose og ståsted. Folkehelseperspektivet er svært viktig for alle aldersgrupper. Planen gjeld for alle: barn, unge, voksne og eldre som bor i Sykkylven kommune. Den er retta mot dei som mottar helse-, omsorg og velferdstjenester i dag, og for framtidige brukere. I tillegg vil kommunen orientere om særlige område som tiltak retta mot barn og unge, demensomsorga, velferdsteknologi/innsatsteam og bustadsosialt arbeid.

Vi var aktive med penn og gule/grønne lapper for å komme med våre innspill til kommunen slik at tilbudet blir best mulig for dei som skal motta hjelp fra kommunen. Vi håper at kommune fortsetter arbeidet like godt med sterkt fokus på brukermedvirkning i den videre planprosessen.

Flere saker fra Mental Helse Sykkylven