Ledige stillinger

Her kan du lese om ledige stillinger i Mental Helse.

Vi har en ledig stilling:

Stillingstittel: Politisk rådgiver i Mental Helse.
Søknadsfrist: 11.11.2019
Varighet: Fast

Vi søker deg som vil bidra til å styrke og utvikle Mental Helse!

Politisk rådgiver er en nøkkelstilling i organisasjonen.

Stillingens ansvarsområde

 • Ha oversikt over sentrale styringsdokumenter fra Stortingets behandling til departementenes og direktoratenes oppfølging av disse.
 • Organisere høringer som skal på intern høring i organisasjonen og skrive høringssvar på bakgrunn av dette.
 • Sikre gode informasjonsrutiner internt og eksternt.
 • Utforming av politiske dokumenter.

Arbeidsoppgaver

 • Følge med på Stortingets saksbehandling og realitetsbehandlingen av vedtak som har betydning for MH sitt arbeidsområde.
 • Følge med og eventuelt ta initiativ til departementenes og direktoratenes arbeid.
 • Ha oversikt over høringer og organisering av høringssvar.
 • Delta i arbeidet som årsmelding, andre styringsdokumenter og rapporter.
 • Saksforberedelse for Sentralstyret.
 • Tilrettelegge og bistå for at tillitsvalgte og organisasjonen får fremmet sine synspunkter i media og politiske arenaer i tråd med organisasjonens politikk.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning, gjerne på masternivå, innen journalistikk, jus eller samfunnsvitenskap. Utdanningskravet kan fravikes hvis kandidaten kan vise til lang erfaring fra tilsvarende stillinger.
 • Erfaring fra tilsvarende stilling fra frivillig, – politisk eller offentlig organisasjon.
 • Realkompetanse fra politisk arbeid med god innsikt i politiske prosesser. Må kunne vise til gode resultater fra tidligere politisk arbeid.
 • God forståelse for digitale / sosiale medier.
 • Meget gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig.
 • Strukturert, analytisk, hurtigarbeidende og nøyaktig.
 • Selvstendig og løsningsorientert, og evne til å arbeide målrettet i et hektisk arbeidsmiljø.
 • Generelt gode IT-ferdigheter.
 • God evne til relasjonsbygging, kommunikasjon og samhandling.
 • God nettverksbygger internt og eksternt.
 • Raskt til å forstå komplekse problemstillinger, og formidle disse med klart og forståelig budskap.

VI TILBYR:

 • Stillingsbrøk: 100% stilling
 • Varierte oppgaver
 • Fleksitid
 • Lønn etter avtale
 • Tiltredelse etter avtale

Annet:

 • Denne stillingen fordrer at stillingshaver er tilgjengelig utover normal arbeidstid og ferier
 • Stillingen er plassert i informasjonsavdelingen
 • Tiltredelse etter avtale
 • Søknader vil bli behandlet fortløpende

Om arbeidsgiveren

Mental Helse er en medlemsorganisasjon for mennesker med psykiske helseutfordringer, pårørende og andre interesserte.

Gjennom politisk påvirkningsarbeid, folkeopplysning og formidling av brukererfaring, jobber vi for økt åpenhet, bedre forebygging og behandling av psykiske helseutfordringer.

Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring.

Søknader sendes via Finn klikk her.