Ledige stillinger

Her kan du lese om ledige stillinger i Mental Helse.

Rådgiver – Verdensdagen for psykisk helse – søknadsfrist 21. juni 2021

Mental Helse er en av landets største interesseorganisasjoner innen psykisk helse og formidler brukernes og pårørendes erfaringer om psykisk helse til myndigheter, fagmiljøer, organisasjoner og media. Organisasjonen er landsdekkende og har ca. 7 500 medlemmer, fylkeslag i alle fylker, lokallag som dekker over 300 kommuner. I Skien driftes tjenestene Hjelpetelefonen, Arbeidslivstelefonen, Sidetmedord.no og Foreldresupport 24/7. Se www.mentalhelse.no .