Styre og utvalg i Mental Helse

Sentralstyret blir valgt på organisasjonens Landsmøte, som avholdes hvert annet år. Sentralstyret er organisasjonens politisk valgte styre og er ansvarlig for og leder organisasjonen mellom Landsmøtene.

Dylan gillis 533818 unsplash

Siste publiserte referater og protokoller fra styrer og utvalg. Komplett arkiv finner du under det enkelte styre eller utvalg nedenfor

Sentralstyret

Sentralstyret blir valgt på organisasjonens Landsmøte, som avholdes hvert annet år. Sentralstyret er organisasjonens politisk valgte styre og er ansvarlig for og leder organisasjonen mellom Landsmøtene.

Ledermøtet

Ledermøtet er organisasjonens rådgivende organ mellom landsmøtene. Ledermøtet gir anbefalinger til sentralstyret på fagfeltene politikk og drift.

Landsmøtet

Landsmøtet er Mental Helses høyeste myndighet og avholdes annenhvert år.

Desisjonskomitéen

Desisjonskomitéen er Mental Helses uavhengige kontrollorgan og blir valgt på Landsmøtet.

Kurs- og opplæringsutvalget

Kurs- og opplæringsutvalget (KUPP) koordinerer kurs- og opplæringsvirksomheten i Mental Helse, og består av representant fra sentralstyret, fylkesledere, studieledere og organisasjonsrådgiver.