Styre og utvalg i Mental Helse

Mental Helse er bygd opp som en tradisjonell demokratisk organisasjon med landsmøte, sentralstyre, ledermøte og forskjellige utvalg og komitéer.

Dylan gillis 533818 unsplash

Landsmøtet

Landsmøtet er Mental Helses høyeste myndighet og avholdes hvert annet år.

Sentralstyret

Sentralstyret er organisasjonens høyeste myndighet mellom landsmøtene og er ansvarlig for driften av organisasjonen. Sentralstyret velges på landsmøtet.

Protokoller fra sentralstyremøter

Ledermøtet

Ledermøtet er organisasjonens rådgivende organ mellom landsmøtene. Ledermøtet gir anbefalinger til sentralstyret på fagfeltene politikk og drift.

Desisjonskomitéen

Desisjonskomitéen er Mental Helses uavhengige kontrollorgan og blir valgt på Landsmøtet.
mentalhelsedesisjonskomiteen@mentalhelse.no

Kurs- og opplæringsutvalget

Kurs- og opplæringsutvalget (KUPP) koordinerer kurs- og opplæringsvirksomheten i Mental Helse, og består av representant fra sentralstyret, fylkesledere, studieledere og organisasjonsrådgiver.

Fylkesammenslåingsutvalget

Utvalgets mandat er å fremme forslag på hvordan representasjon skal være i ledermøtet og landsmøtet til Landsmøtet 2020.

Vedtektsutvalget

Det er sentralstyrets oppgave å foreslå endringer i organisasjonens vedtekter som skal til behandling på Landsmøte, jf. vedtektene § 10.7.

Samfunnspolitisk utvalg

Det er ledermøtets oppgave å foreslå endringer i organisasjonens program og strategi som skal til behandling på Landsmøte, jf. vedtektene § 10.4.

Valgkomitéen

Mental Helses valgkomité for perioden 2018 – 2020