Styre og utvalg i Mental Helse

Mental Helse er bygd opp som en tradisjonell demokratisk organisasjon med landsmøte, sentralstyre, ledermøtet og forskjellige utvalg.

Dylan gillis 533818 unsplash

Siste publiserte referater og protokoller fra styrer og utvalg. Komplett arkiv finner du under det enkelte styre eller utvalg nedenfor

Landsmøtet

Landsmøtet er Mental Helses høyeste myndighet og avholdes annenhvert år.

Sentralstyret

Sentralstyret er organisasjonens høyeste myndighet mellom landsmøtene og er ansvarlig for driften av organisasjonen. Sentralstyret velges på landsmøtet.

Ledermøtet

Ledermøtet er organisasjonens rådgivende organ mellom landsmøtene. Ledermøtet gir anbefalinger til sentralstyret på fagfeltene politikk og drift.

Desisjonskomitéen

Desisjonskomitéen er Mental Helses uavhengige kontrollorgan og blir valgt på Landsmøtet.
mentalhelsedesisjonskomiteen@mentalhelse.no

Kurs- og opplæringsutvalget

Kurs- og opplæringsutvalget (KUPP) koordinerer kurs- og opplæringsvirksomheten i Mental Helse, og består av representant fra sentralstyret, fylkesledere, studieledere og organisasjonsrådgiver.