Styre og utvalg i Mental Helse

Sentralstyret blir valgt på organisasjonens Landsmøte, som avholdes hvert annet år. Sentralstyret er organisasjonens politisk valgte styre og er ansvarlig for og leder organisasjonen mellom Landsmøtene.

Photo 1504384764586 bb4cdc1707b0

Siste publiserte referater og protokoller fra styrer og utvalg. Komplett arkiv finner du under det enkelte styre eller utvalg nedenfor

Sentralstyret

Sentralstyret blir valgt på organisasjonens Landsmøte, som avholdes hvert annet år. Sentralstyret er organisasjonens politisk valgte styre og er ansvarlig for og leder organisasjonen mellom Landsmøtene.

Ledermøtet

Ledermøtet fungerer som organisasjonens rådgivende organ mellom landsmøtene knyttet til fagfeltene «virksomhetens politikk» og «anbefalinger vedrørende virksomhetens drift».

Landsmøtet

Landsmøtet er Mental Helses høyeste myndighet og avholdes annenhvert år.

Desisjonskomitéen

Desisjonskomitéen er Mental Helses uavhengige kontrollorgan og blir valgt på Landsmøtet.

Kurs- og opplæringsutvalget

Kurs- og opplæringsutvalget (KUPP) koordinerer kurs- og opplæringsvirksomheten i Mental Helse, og består av representant fra sentralstyret, fylkesledere, studieledere og organisasjonsrådgiver.