Kurs- og opplæringsutvalget

Kurs- og opplæringsutvalget (KUPP) koordinerer kurs- og opplæringsvirksomheten i Mental Helse, og består av representant fra sentralstyret, fylkesledere, studieledere og organisasjonsrådgiver.

Wenke lite size medium

Wenche Steenstrup

Leder for Kurs og Opplæringsutvalget og sentralstyremedlem
+47 909 96 829
Anders oeyan size medium

Anders Øyan

Studieleder Trøndelag
+47 994 96 691
Anna margrethe size medium

Anna Margrethe Drægebø Moe

Studieleder i Mental Helse Møre og Romsdal

Elisabeth Lauvrak

Studieleder Agder
Barbro aas size medium

Barbro Aas

Organisasjonsrådgiver og sekretær for KUPP
+47 901 02 844

Mål for kurs- og opplæringsutvalgets arbeid:

  • Bidra til å gjennomføre Mental Helse sin strategi for opplæring i tråd med styringsdokumenter vedtatt av landsmøtet og landsstyret.
  • Kupp skal være et strategisk fagorgan som foreslår satsingsområder
  • Kupp skal bidra til økt kompetanse og trivsel i organisasjonen gjennom å være en støtte for lokallag, fylkeslag og studieledere.
  • Bidra til at studievirksomheten i Mental Helse er kvalitetsikret og følger loven

Kurs- og opplæringsutvalget arrangerer årlige samlinger for studielederne i fylkeslagene og har fadderansvar for studielederne i fylkene.
For å innarbeide kurs- og opplæringsvirksomhet som en naturlig del av et fylkeslag eller et lokallags aktiviteter, er det et mål at alle ledd i organisasjonen utarbeider en aktivitetsplan for opplæring som en del av lagets handlingsplan for året. Planen utformes ut i fra behovet det enkelte organisasjonsledd og medlem måtte ha.

Kurs- og opplæringsutvalget rapporterer til sentralstyret.