Kurs- og opplæringsutvalget

Kurs- og opplæringsutvalget (KUPP) koordinerer kurs- og opplæringsvirksomheten i Mental Helse, og består av representant fra sentralstyret, fylkesledere, studieledere og organisasjonsrådgiver.

Mille

Mille Falstad

Leder for Kurs og Opplæringsutvalget og sentralstyremedlem
99 42 12 05
Anders oeyan size medium

Anders Øyan

Studieleder Trøndelag
+47 994 96 691
Anna margrethe size medium

Anna Margrethe Drægebø Moe

Studieleder i Mental Helse Møre og Romsdal

Elisabeth Lauvrak

Studieleder Agder
Brita

Brita Brekke

Organisasjonsrådgiver og sekretær for KUPP
+47 940 93 662

Mål for kurs- og opplæringsutvalgets arbeid:

  • Bidra til å gjennomføre Mental Helse sin strategi for opplæring i tråd med styringsdokumenter vedtatt av landsmøtet og landsstyret.
  • Kupp skal være et strategisk fagorgan som foreslår satsingsområder
  • Kupp skal bidra til økt kompetanse og trivsel i organisasjonen gjennom å være en støtte for lokallag, fylkeslag og studieledere.
  • Bidra til at studievirksomheten i Mental Helse er kvalitetsikret og følger loven

Kurs- og opplæringsutvalget arrangerer årlige samlinger for studielederne i fylkeslagene og har fadderansvar for studielederne i fylkene.
For å innarbeide kurs- og opplæringsvirksomhet som en naturlig del av et fylkeslag eller et lokallags aktiviteter, er det et mål at alle ledd i organisasjonen utarbeider en aktivitetsplan for opplæring som en del av lagets handlingsplan for året. Planen utformes ut i fra behovet det enkelte organisasjonsledd og medlem måtte ha.

Kurs- og opplæringsutvalget rapporterer til sentralstyret.