Kurs- og opplæringsutvalget

Kurs- og opplæringsutvalget (KUPP) koordinerer kurs- og opplæringsvirksomheten i Mental Helse, og består av representant fra sentralstyret, fylkesledere, studieledere og organisasjonsrådgiver.

Mille

Mille Falstad

Leder for Kurs og Opplæringsutvalget og sentralstyremedlem (permisjon)
Wenche steenstrup

Wenche Steenstrup

Sentralstyret
Anders oeyan size medium

Anders Øyan

Studieleder Trøndelag
Elisabeth lauvrak

Elisabeth Iren Engeness Lauvrak

Studieleder Agder
Martha

Martha Gulbrandsen

Ledermøtets representant
Barbro lysere

Barbro Aas

Sekretær for KUPP (vikariat)
901 02 844

Mål for kurs- og opplæringsutvalgets arbeid:

  • Bidra til å gjennomføre Mental Helse sin strategi for opplæring i tråd med styringsdokumenter vedtatt av landsmøtet og landsstyret.
  • Kupp skal være et strategisk fagorgan som foreslår satsingsområder
  • Kupp skal bidra til økt kompetanse og trivsel i organisasjonen gjennom å være en støtte for lokallag, fylkeslag og studieledere.
  • Bidra til at studievirksomheten i Mental Helse er kvalitetsikret og følger loven

Kurs- og opplæringsutvalget arrangerer årlige samlinger for studielederne i fylkeslagene og har fadderansvar for studielederne i fylkene.
For å innarbeide kurs- og opplæringsvirksomhet som en naturlig del av et fylkeslag eller et lokallags aktiviteter, er det et mål at alle ledd i organisasjonen utarbeider en aktivitetsplan for opplæring som en del av lagets handlingsplan for året. Planen utformes ut i fra behovet det enkelte organisasjonsledd og medlem måtte ha.

Kurs- og opplæringsutvalget rapporterer til sentralstyret.