Ledermøtet

Ledermøtet er organisasjonens rådgivende organ mellom landsmøtene. Ledermøtet gir anbefalinger til sentralstyret på fagfeltene politikk og drift.

Ledermøtet består av fylkeslederne i fylkene og sentralstyret

Protokoller fra ledermøter