Samfunnspolitisk utvalg

Det er ledermøtets oppgave å foreslå endringer i organisasjonens program og strategi som skal til behandling på Landsmøte, jf. vedtektene § 10.4.

Ledermøtet gjorde i september 2019 følgende vedtak: “Ledermøtet innstiller overfor sentralstyret om å nedsette utvalg for samfunnspolitisk program og strategidokument.”

Sentralstyret har oppnevnt følgende personer til utvalget:

Wenche Steenstrup, sentralstyret – leder for utvalget
Finn Kristiansen – Mental Helse Hedmark (fylkeslag)
Anne Marie Løland Jensen – Mental Helse Agder (fylkeslag)
Martha Gullbrandsen – Mental Helse Sauda (lokallag)
Hildegunn Arntzen – Mental Helse Øksnes (lokallag)
Sølvi Hagen – sekretær, administrasjonen