Fylkesammenslåingsutvalget

Utvalgets mandat er å fremme forslag på hvordan representasjon skal være i ledermøtet og landsmøtet til Landsmøtet 2020.

Sentralstyret gir utvalget mandat til også å se på fremtidig organisering av fylkeslagene og lokallagene i Mental Helse på bakgrunn av fylkes- og kommunesammenslåinger. Det vedtas nye regler for representasjon og organisering på Landsmøtet 2020.

Sentralstyret har oppnevnt følgende personer til utvalget:

Landsleder – Jill Arild
Fylkesleder – Veronika Kjesbu
Lokallagsleder – Andreas Lund
Administrasjonen – Hanne Nordstedt, sekretær