Vedtektsutvalget

Det er sentralstyrets oppgave å foreslå endringer i organisasjonens vedtekter som skal til behandling på Landsmøte, jf. vedtektene § 10.7.

Vedtektsutvalget er oppnevnt av sentralstyret og består av følgende personer:

Jill Arild, landsleder og leder av utvalget
Ole-Marius Minde Johnsen, fylkeslag
Anna Margrethe Drægebø Moe, fylkeslag
Andreas Lund, lokallag
Aage Haukø, lokallag
Siri Bråtane, sekretær, administrasjonen