Stromdal 0

Leif Strømdahl

Leif Strømdal er pedagog, og har yrkeserfaring fra undervisning og ledelse i offentlig sektor og diverse frivillige organisasjoner. Han har egenerfaring med psykisk sykdom, og har vært aktiv i Mental Helse siden 2005 som styremedlem og leder frem til 2017. Leder nå oppbygging av en politisk avdeling i Mental Helse, «Politisk Verksted». Medlem av «Føniksrådet» som representant for Mental Helse. Han er også medlem av Fagrådet for KVALAP som representant for Mental Helse, og har erfaring som brukerrepresentant i flere forskjellige organer og som foredragsholder, bl.a. om brukermedvirkning.

Innlegg fra Leif Strømdahl

Colourbox6838167
21. mar 2019 Psykobloggen

Å leke Gud

La meg starte med utdrag av beskrivelsen fra et akuttmottak en vanlig, gjennomsnitts arbeidsnatt.