Synne portrett siggen

Synne Sun Løes

Synne Sun Løes er psykiatrisk sykepleier og livsstyrketrener. Hun jobber på poliklinikk i rus-og psykiatri, og har en egen bi-praksis: synneterapi.wordpress.com.

Innlegg fra Synne Sun Løes

Activity adult barbecue 344102
8. apr 2019 Psykobloggen

Jeg og Du

Om nærværets kraft.