Bjornarhaara cv portrait 02

Bjørnar Haara

Utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen, driver med forskning tilknyttet UiB og Modum Bad, og jobber som privatpraktiserende psykolog for Onlinepsykologene – en videobasert lavterskel online terapitjeneste som kan hjelpe folk uansett hvor de er og bor til fleksible tider uten ventetider. Bjørnar skriver også en del i Onlinepsykologenes fagblogg. Han er særlig opptatt av menneskeliggjøring og ikke sykeliggjøring av psykiske utfordringer samtidig som det fortsatt tas på alvor. Følelser, forsvarsmekanismer, angstregulering, toleransevinduet, selvmedfølelse, mindfulness, eksistensialisme, kritisk samfunnsperspektiv, tilknytning og nære relasjoner er andre sentrale tema i Bjørnars artikler og møte med klienter.

Innlegg fra Bjørnar Haara

Colourbox40205332
2. sep 2019 Psykobloggen

Vansker med tillit og tilknytning?

Bli kjent med din tilknytningsstil.

Colourbox35160105
18. mar 2020 Psykobloggen

Permittert grunnet Koronaviruset?

Hvordan nedjustere ambisjoner og bedrive selvivaretakelse .

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
26. aug 2019 Psykobloggen

Psykoedukasjon: Normalisering av psykiske vansker

Er du bekymret for deg selv eller andre og har spørsmål om hva som er «normalt»? Da kan psykoedukasjon være til hjelp!

2854 20190930110433764208
2. okt 2019 Psykobloggen

Dette er intensiv dynamisk korttidsterapi

Colourbox14279117
12. sep 2019 Psykobloggen

Behandling av migrene

Hva er migrene og hvordan kan migrene behandles.

Colourbox39695639
11. nov 2019 Psykobloggen

Ti grunner til hvorfor og når online terapi bør forsøkes

Kanskje online terapi er riktig for deg?

Colourbox13192425
5. feb 2020 Psykobloggen

«Hvorfor?» Hva vi ikke snakker om når vi snakker om selvmord

Vi må snakke om hvorfor noen har selvmordstanker og hvordan vi kan opprette en åpen og sårbar dialog om hva som er vanskelig.

Colourbox43948644
1. des 2020 Psykobloggen

Det er lov å være redd

“Når skal det være lov å være redd om ikke nå i en pandemi?” Dette utsagnet oppsummerer en maktesløshet og frustrasjon mange i det siste året med pandemi har opplevd når sin adekvate frykt blir bagatellisert og avvist.