Vegard Eide Dall og Torbjørn Svendsen

Drifter Recoverybloggen Torbjørn Svendsen: er spesialergoterapeut. Har jobbet innen psykisk helsearbeid i kommunen siden 2008. Har fullført tverrfaglig videreutdanning i psykisk helsearbeid og videreutdanning innen aktivitetsvitenskap. Vegard Eide Dall: ergoterapeut. Har jobbet innen psykisk helsearbeid i kommunen siden 2009. Har videreutdanning i Motiverende Intervju og Kognitiv Terapi.

Innlegg fra Vegard Eide Dall og Torbjørn Svendsen

Screenshot 20190606 001810
26. sep 2019 Psykobloggen

Utskrevet på tvang

Intervju med en som har følt tvang på kroppen.