Mai Britt Hausland

Mai Britt er medlem av Mental helse. Hun er utdannet bibliotekar, har utgitt boken “Meldinger – om å bli sett” i 2016. Mai Britt Hausland har tidligere skrevet for Sinn og samfunn, diverse aviser og i Bladet Psykisk helse.

Innlegg fra Mai Britt Hausland

Colourbox33633231
1. apr 2020 Psykobloggen

Psykiske plager – bare for de sterkeste blant oss