Penger

Interne tilskudd

For 2023 finnes det noen interne støtteordninger for lagene. De er samlet på denne siden.

Det er satt av penger i budsjett for 2023 til noen aktiviteter og tiltak i lagene. Det er i år flere typer interne tilskudd hvor lokal- og fylkeslag kan søke om midler.

Disse er:

1. Midler fra eget fond
2. Støtte til regionsamlinger
3. Støtte til tiltak/arrangementer for brukerrepresentanter

1. Midler fra eget fond (2 millioner kroner)

Ved Mental Helse sitt årsoppgjør for 2020 vedtok sentralstyret at det skulle avsettes midler, kr 2 millioner, til bruk av lag til aktiviteter som understøtter Mental Helses primære aktiviteter. Aktivitetsperioden er 2021 og 2022. Både fylkes- og lokallag kan søke. For de lag som ønsker å søke bes sjekke reglene for bruk av fondet og fylle ut søknadsskjema.

Søknad sendes: oyvind.kjonaas@mentalhelse.no

Søknadsfrist: fortløpende

2. Midler til regionsamlinger (fylkeslag) 2023

Som tidligere er det mulig å få støtte til regionsamlinger for 2023. Vi ber om en enkel søknad med tema for møtet og budsjett. En forutsetning for å få tilskudd er at tidligere mottatt tilskudd er rapportert.

Søknad sendes til Øyvind Kjønås

3. Oppfølging brukerrepresentanter

Fylkeslagene kan søke om støtte til gjennomførte (2021) og planlagte (2022) samlinger eller andre tiltak som har til hensikt å ta vare på og å utvikle våre brukerrepresentanter.

Søknadsfrist: fortløpende.

Søknadsskjema: Søknadskjema interne tilskudd

Søknad sendes til Øyvind Kjønås