22
nov
22
nov

Onsdagskafe

Alle medlemmer i Mental Helse Sunndal og brukere av Øran Aktivitetshus avd. Psykisk Helse er velkommen til å delta.Vi koker kaffe og har litt å…

22. november 2023
22. november 2023

Alle medlemmer i Mental Helse Sunndal og brukere av Øran Aktivitetshus avd. Psykisk Helse er velkommen til å delta.
Vi koker kaffe og har litt å bite i.


Vi håper så mange som mulig har anledning til å møte opp med sitt blide åsyn 

😃

Her er ingen påmelding, bare å komme!
Velkommen til hyggelig samvær på Øran!