Ung arena logo 16.9

Arena 12-25

Arena 12-25 vil gjennom et nytt samspill mellom offentlighet og frivillighet bidra til å løse en viktig samfunnsoppgave.

Arena 12-25 er et nytt samtaletilbud for barn og unge mellom 12 og 25 år.

Å vokse opp i dag er annerledes enn for 20 år siden. Det er tøffere. Det er vesentlig større press for konformitet – og samtidig et press for å være flink, modig og utprøvende. Det er mindre plass for å være sårbar og usikker. Offentlige tjenester har ikke ressurser til å møte og ivareta før problemene er synlige.

Arena 12-25 vil gi unge samtalepartnere om hverdagslivets utfordringer på et forebyggende nivå – før symptomer på plager og sykdom viser seg.

Arena 12-25 ønsker å nå alle unge – hverdagen til unge er i dag utfordrende både i det indre og ytre, så det å samtale med noen som ikke står i akkurat det samme, få hjelp til å «rydde i hodet», vil styrke den positive helsen og øke robusthet, mestring og trivsel.

Arena 12-25 er også utviklet for å hjelpe unge som står i vanskelige situasjoner: Ensomhet, angst, depresjon, hjemmeproblemer, spiseproblematikk, selvfølelse, mobbing, sosiale utfordringer, kjærlighetssorg, indre kaos.

På Arena 12-25 arbeider fagfolk, erfaringskonsulenter og frivillige sammen for å hjelpe unge. Samarbeidsavtaler med ulike offentlige tjenester, gjør at av fagfolk kan du på senteret møte sykepleier, sosialarbider, ruskonsulent, studierådgiver, representant for NAV. Tilbudet er gratis, har ingen ventetid, lav terskel, lang åpningstid, lett tilgjengelighet, mulighet for å være anonym, og har sømløs overgang til offentlige tjenester.

Les mer her