Extrastiftelsen

Det er mulig å søke prosjektmidler gjennom Mental Helse fra ExtraStiftelsen. Hvert år deler Extrastiftelsen ut midler til gode prosjekter. I 2017 delte Extrastiftelsen ut 265 millioner til 944 prosjekter over hele landet, innenfor helseprosjekter og forskning. I 2018 ble de fordelt 303 millioner.

Fullsizeoutput bd3 size large

Prosjekter det kan søkes om gjennom Mental Helse er: Helseprosjekter, som gjelder både helse-, forebygging og rehabiliteringsprosjekter og Forskningsprosjekter. I tillegg kan lokal- og fylkeslag i Mental Helse søke om midler på mellom 5.000 og 30.000 kroner til mindre og lokalbaserte helsetiltak.

De siste årene har Mental Helse vært med på flere TV-serier på NRK, film og dokumentarer. I tillegg har bidratt i flere forskningsprosjekter, der også brukerperspektivet har blitt ivaretatt. På denne måten er brukerperspektivet med på å fremskaffe ny og nyttig kompetanse på feltet psykisk helse. Helseprosjekter i 2017 har hatt fokus på både eldre og unges utfordringer i livet.

I 2017 fikk vi over 7,5 millioner til åtte forskjellige prosjekter knyttet til forebyggende helsearbeid, forskning og helsetiltak både for ungdom og eldre. ExtraStiftelsen fordeler midler til helseprosjekter to ganger i året og til forskningsprosjekter en gang i året.

Mental Helse arbeider for et samfunn med økt åpenhet og bekjemper fordommer rundt psykiske problemer. Vårt mål er at psykiske helsetjenester kvalitetssikres gjennom brukernes erfaringskompetanse. Vi jobber med forebyggende arbeid, frivillig engasjement og kompetansebygging innenfor psykisk helse. Vi mener at frivilligheten må mye sterkere inn i helsetilbudene, for å bidra til et best mulig helsetilbud med lavest mulig terskel.

Mental Helse ønsker å fremme forskning og fagutvikling innen psykisk helse, recovery, brukermedvirkning, samhandling, tverrfaglighet, ulike befolkningsgruppers psykiske helse, inkludering, medisinfrie tilbud og implementering av nye modeller.

Brukermedvirkning er et viktig aspekt i våre prosjekter, les vår veileder om brukermedvirkning før du søker. Lenke under denne saken..

Vi er takknemlig for å motta finansiering fra ExtraStiftelsen. Med disse midlene har vi mulighet til å lykkes i vårt arbeid.

Kontakperson:
Aud Karin Bjørn, Prosjektkoordinator Extrastiftelsen
Tlf: 46 52 95 95
Epost: aud.karin.bjorn@mentalhelse.no

Her kan du søke opp alle prosjektene ExtraStiftelsen har støttet.

Tips til søknaden

Disse tipsene skal bistå de som jobber med søknader til ExtraStiftelsen. Flere tips får dere ved å kontakte prosjektkoordinator hos Mental Helse.

Viktige datoer

Her finner dere viktige datoer som søkere av midler fra ExtraStiftelsen gjennom Mental Helse. Vi bistår med råd og veiledning for å gjøre søknaden din best mulig, samt praktisk veiledning med søknadsskjema.