Viktige datoer

Her finner dere viktige datoer som søkere av midler fra ExtraStiftelsen gjennom Mental Helse. Vi bistår med råd og veiledning for å gjøre søknaden din best mulig, samt praktisk veiledning med søknadsskjema.

Søknadsfrister nye prosjekter

2. januar: Åpning av søknadsskjema
28. februar: Intern søknadsfrist helseprosjekter/ExtraExpress
15. mars: Søknadsfrist Helseprosjekter/ExtraExpress vår

1.mars: Åpning av søknadsskjema
10. mai: Intern søknadsfrist forskningsprosjekter
1.juni: Søknadsfrist ExtraStiftelsen – forskningsprosjekt

2. juni: Åpning av søknadsskjema
25. august: Intern søknadsfrist helseprosjekter/ExtraExspress
15. september: Søknadsfrist ExtraExpress/heleprosjekter høst

Viktige datoer for ordningen Utvikling:

2. juni: Åpning av inklusjonsvurdering og søknadsskjema.
15.september: Søknadsfrist, skissesøknad.
15. oktober: Svar på skisse.
15.desember: Søknadsfrist, full søknad.
15.februar: Svar på full søknad.

Rapporteringsfrister – Ferdige prosjekter

12. januar: Frist for innsending av sluttrapport avsluttet 31.12.
15. februar: Frist for innlevering av prosjektregnskap

Rapporteringsfrister – Ettårige/flerårige prosjekter

15. juni: Frist for innsendelse fremdrifts rapport og skyggeregnskap

Flerårige prosjekter

25. august: Frist for innsendelse av supplerende opplysninger for søknader år 2 og år 3