Årsrapport 2018

Årsrapportene dekker virksomhet og resultater til alle svartjenestene, Hjelpetelefonen, sidetmedord.no og Arbeidslivstelefonen i det aktuelle år. Her kan du lese om alle tilbudene tjenestene leverer, samt synlighet i offentligheten, om veiledere og rådgivere, styret, jubileum mm.

Årsrapport 2018 forside

Under kapitlene tall og erfaringer fra tjenestene finner du mer om bl.a. hvor mange som har kontaktet oss, hvilke temaer innringere og -skrivere ønsket å ta opp og annen statistikk.

Å være veileder i svartjenestene er meningsfullt og lærerikt, og det er godt å vite at vi hver dag er med på å gi håp og styrke til de vi samtaler med. I rapportene har vi med noen av tilbakemeldingene vi får.

Hjelpetelefonen årsrapport 2016

Hjelpetelefonen årsrapport 2017