Årsrapporter for svartjenestene

Årsrapportene dekker virksomhet og resultater til alle svartjenestene, Hjelpetelefonen, sidetmedord.no og Arbeidslivstelefonen i det aktuelle år. Her kan du lese om alle tilbudene tjenestene leverer, samt synlighet i offentligheten, om veiledere og rådgivere, styret, jubileum mm.

Paf064000036

Under kapitlene tall og erfaringer fra tjenestene finner du mer om bl.a. hvor mange som har kontaktet oss, hvilke temaer innringere og -skrivere ønsket å ta opp og annen statistikk.

Å være veileder i svartjenestene er meningsfullt og lærerikt, og det er godt å vite at vi hver dag er med på å gi håp og styrke til de vi samtaler med. I rapportene har vi med noen av tilbakemeldingene vi får.

Hjelpetelefonen årsrapport 2017

Hjelpetelefonen årsrapport 2016

Hjelpetelefonen årsrapport 2015