Senior Arena

Senior arena logo placeholder

I Mental Helses handlingsplan er Eldre og psykisk helse et overordnet satsingsområde. Det er nødvendig å komme bort fra stakkarsliggjøring og bås-setting. De eldre er ikke en belastning. De er verdifulle bidragsytere som på ingen måte er «utgått på dato». Derfor må vi etablere en dialog med de eldre på en måte som er tjenlig, både for de som enkeltpersoner og for samfunnet.