11. des 2020 Stiftelsen Dam

Ekstraordinære Korona-program

Aktivitet

Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten

Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet å bevilge 75 millioner kroner til støtte av tidsavgrensede, koronarelaterte tiltak med mål om å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.
Målgruppe for programmet er frivillige organisasjoner med helseformål som er godkjent som søkerorganisasjon i Stiftelsen Dam og det er stiftelsen som administrerer programmet.
Det kan søkes om mellom 100.000 og 700.000 kroner. Les utlysningsteksten for mer informasjon om hva det kan søkes om støtte til.
Problemer eller spørsmål? Ta en titt på Ofte stilte spørsmål og brukerveiledningen.

Frivillighetens program for besøk og aktivitet

Regjeringen har besluttet å bevilge 400 millioner kroner til en tiltakspakke for sårbare eldre over 65 år. Som ledd i dette har Stiftelsen Dam fått i oppgave av Helsedirektoratet å forvalte 50 millioner kroner.
Målgruppe for programmet er frivillige organisasjoner med helseformål som er godkjent som søkerorganisasjon i Stiftelsen Dam.
Programmet skal støtte tidsavgrensede tiltak med mål om å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse hos sårbare eldre og eldre som har fått redusert sine tjenester grunnet smittevernhensyn forbundet med koronapandemien.
Det kan søkes om mellom 30.000 og 300.000 kroner. Les "utlysningsteksten ":https://www.dam.no/utlysning-aktivitetsprogrammet/for mer informasjon om hva det kan søkes om støtte til.
Problemer eller spørsmål? Ta en titt på brukerveiledningen.

Flere saker fra Stiftelsen Dam