24. jun 2020 Stiftelsen Dam

75 millioner til frivilligheten

Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet å bevilge 75 millioner kroner til etablering av et nytt program for å stimulere til tiltak i regi av frivillige organisasjoner som bidrar til å redusere de negative konsekvensene av smitteverntiltak.

Colourbox1490742

Det skal prioriteres å gi støtte til blant annet tiltak som tilbyr praktiske tjenester, møteplasser og aktiviteter for mennesker som er sosialt isolert som følge av smitteverntiltakene, samt digitalisering av likepersonsarbeid. Målgruppe for programmet er frivillige organisasjoner med helseformål som er godkjent som søkerorganisasjon i Stiftelsen Dam.

Programmet administreres av Stiftelsen Dam og skal støtte tidsavgrensede, koronarelaterte tiltak med mål om å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.

Fylkes- og lokallag søker gjennom øverste organisasjonsledd i en organisasjon som er godkjent søkerorganisasjon i Stiftelsen Dam.

Prosjektet/tiltaket må:

  • være knyttet til den pågående koronaepidemien.
  • være et selvstendig prosjekt (samme type prosjekt kan ikke søkes flere ganger).
  • være rettet mot målgrupper i Norge.
  • ha som målsetning å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.
  • starte opp innen utgangen av 2020.
  • avsluttes innen 31. desember i 2021.

I vurderingen av søknaden vektlegges følgende kriterier:

  • Soliditet – Kvaliteten på de foreslåtte aktivitetene og metodene som brukes. I hvilken grad det foreslåtte arbeidet er ambisiøst og nytenkende.
  • Virkning – Potensielle virkninger og effekter av prosjektet. Kommunikasjon av resultater og utnyttelsen av dem.
  • Gjennomføring – Kvaliteten på prosjektleder og prosjektgruppe. Kvaliteten på prosjektets organisering og styring.
  • Programmets prioriteringer – I hvilken grad prosjektet retter seg mot de prioriterte tiltakene for programmet. Disse er: Praktiske tjenester, møteplasser og aktiviteter for mennesker som er sosialt isolert som følge av smitteverntiltakene, samt digitalisering av likepersonsarbeid

Søknadene samles og oversendes fra organisasjonen sentralt, behandles fortløpende av Stiftelsen Dam og en kan forvente svar innen 14 dager.

Flere saker fra Stiftelsen Dam