Viktige datoer

Her finner dere viktige datoer som søkere av midler fra Stiftelsen Dam gjennom Mental Helse. Vi bistår med råd og veiledning for å gjøre søknaden din best mulig, samt praktisk veiledning med søknadsskjema.

Søknadsfrister nye prosjekter. Stiftelsen Dam har fire søknadsfrister for totalt fem ordninger. Mental helse har en intern frist som er tidligere.

2. januar: Åpning av søknadsskjema
28. februar: Intern søknadsfrist helseprosjekter/ExtraExpress
15. mars: Søknadsfrist Helse vår/Express vår

1.mars: Åpning av søknadsskjema
10. mai: Intern søknadsfrist forskningsprosjekter
1.juni: Søknadsfrist Stiftelsen Dam – forskningsprosjekt

2. juni: Åpning av søknadsskjema
25. august: Intern søknadsfrist Helse høst/Exspress
15. september: Søknadsfrist Helse høst/Express

Viktige datoer for ordningen Utvikling:

2. juni: Åpning av inklusjonsvurdering og søknadsskjema.
15.september: Søknadsfrist, skissesøknad.
15. oktober: Svar på skisse.
15.desember: Søknadsfrist, full søknad.
15.februar: Svar på full søknad.

Rapporteringsfrister – Ferdige prosjekter

12. januar: Frist for innsending av sluttrapport avsluttet 31.12.
15. februar: Frist for innlevering av prosjektregnskap

Rapporteringsfrister – Ettårige/flerårige prosjekter

1. mars: Frist for innsendelse framdriftsrapportering Helse vår

Flerårige prosjekter

25. august: Frist for innsendelse av supplerende opplysninger for søknader år 2 og år 3 og framdriftsrapportering Helse høst