2781510892
https://www.dam.no/programmer/

Søk prosjekter gjennom Mental Helse

Her finner dere viktige datoer som søkere av midler fra Stiftelsen Dam gjennom Mental Helse. Vi bistår med råd og veiledning for å gjøre søknaden din best mulig, samt praktisk veiledning med søknadsskjema.

Søknadsfrister nye prosjekter. Stiftelsen Dam har fire søknadsfrister for totalt fem ordninger. Mental helse har en intern frist som er tidligere.

Helse søknader

Helse søknader vår

2. januar: Åpning av søknadsskjema
25. februar: Intern søknadsfrist til Mental Helse
15. mars: Søknadsfrist Helse vår
15. juni: Svar på Helse-søknader vår

Helse søknader høst

2. juni: Åpning av søknadsskjema
25. august: Intern søknadsfrist til Mental Helse
15. september: Søknadsfrist Helse DAM-stiftelsen
15. desember: Svar på Helse-søknader høst

Forskningssøknader

2. januar: Åpning av søknadsskjema
10. februar: Intern søknadsfrist til Mental Helse
15. februar: Søknadsfrist Stiftelsen Dam – Skissesøknad
10. juni: Søknadsfrist Stiftelsen Dam – Forskningsprosjekt- Full søknad
15. oktober: Svar på full søknad
1. desember: Fremdriftsrapportering

Rapporteringsfrister – Ferdige prosjekter

Slutt-/regnskapsrapport frist 3 måneder etter avsluttet prosjekt.

Ekspress søknader

Ekspress vår

2. januar: Åpning av søknadsskjema
15. mars: Søknadsfrist Ekspress vår
15. mai: Svar på Ekspress-søknader

Express høst

2. juni: Åpning av søknadsskjema høst
15. september: Søknadsfrist Ekspress DAM-stiftelsen høst
15. november: Svar på Express-søknad

Sluttrapportering Express

31. desember året etter innvilget søknad

Viktige datoer for ordningen Utvikling:

Formålet med Utvikling er å støtte tidsavgrensede forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU-prosjekter) rettet mot målgrupper i Norge, og som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.

2. juni: Vurdering av søknad opp mot kriterier i utlysning og søknadsskjema.
25. august: Intern søknadsfrist til Mental Helse
15. september: Søknadsfrist, skissesøknad.
15. oktober: Svar på skisse.
15. desember: Søknadsfrist, full søknad.
15. februar: Svar på full søknad.