For foresatte

Innføring i psykisk helse for foresatte!

Venn1 inviterer alle foresatte til en kveld med innføring i psykisk helse. Kurset går over 1,5t og gir en mulighet for å diskutere åpent om psykisk helse og hvordan dette angår ungdom og voksne. Kurset ledes av instruktører som åpner for diskusjon og refleksjon.

Temaene som blir tatt opp inkluderer: 


  • Hva er psykisk helse?
  • Hvordan har ungdom det i dag?
  • Hvordan anerkjennelse er veien til åpenhet
  • Aktiv lytting og åpen dialog med ungdom
  • Ta ungdom på alvor
  • Hvor ligger ansvaret: skole, lokalsamfunn eller foreldre?
  • Egen historie om psykisk uhelse


Kurset gir foresatte en gyllen mulighet til å utveksle egne bekymringer og erfaringer i møte med ungdom. Foresatte er ungdommens viktigste støttespiller og det kan være krevende å skildre grensen mellom venn og foresatt.


I møte med psykisk helse hos ungdom kan det dukke opp usikkerhet rundt temaet, og det dukker uten tvil opp myter og vrangforestillinger. Vi ønsker at etter dette kurset vil det være enklere å ta en samtale om psykisk helse rundt middagsbordet.

Helt praktisk:
Du blir invitert til å delta gjennom skolen på et 1,5t foreldrekurs. Alle som er involvert i ungdommens liv er velkommen til å delta.

Du vil få innblikk i Venn1-kurset og metodikken brukt, og få oversikt over dagens situasjon med psykisk helse gjennom forskning og kunnskap fra instruktørene som sitter på til sammen mange tusen timer erfaring. En av instruktørene vil fortelle en historie fra egen ungdomstid, her vil det være mulighet for å stille spørsmål og reflektere.

Siste halvdel går med til veiledet diskusjon hvor de voksne kan dele erfaringer og bekymringer, og sammen finne løsninger for de problemene både ungdommen og de selv møter på.

Kurset er helt gratis.

Er det noe du lurer på?
Ta gjerne kontakt med vår gode koordinator Marthe for mer informasjon!
marthe@mentalhelse.no