For foreldre

Venn1 holder foreldre og foresatt møter i samarbeid med skolen

Hensikten er å gi foresatte og foreldre samme informasjon som elevene pluss fakta/info om psykisk helse. Dette er for å legge til rette for utvidet dialog mellom voksne og unge om et vanskelig tema.

Det vil være lignende kurs plan som for elevene, med fokus på foreldre og foresatte rollen.

Mer informasjon kommer.

Ta gjerne kontakt med veronica.@mentalhelse.no for mer informasjon.