Natur. Himmel. sjø, fjell og skog. En person står på kanten av enden av fjellet på den ene siden.

Viken

Mental Helse Viken er ett av fylkeslagene i Mental Helse, og dekker gamle Akershus, Buskerud og Østfold. Vi har omtrent 1600 medlemmer. Det er nylig vedtatt ett oppløsningsvedtak, så fra 1.1.2024 vil Viken deles tilbake til Mental Helse Akershus, Buskerud og Østfold.

Lokallag i Viken

Siste nytt fra Viken