Fylkesårsmøte avholdt i nydelige Mandal

Mental Helse Agder avholdt sitt årsmøte 11.april i Mandal.

Totalt 25 deltakere fra fylkesstyret og lokallag deltok og behandlet sakspapirene fra et innholdsrikt år i Mental Helse Agder. Til stede var også landsleder Ole-Marius Minde Johnsen og organisasjonsrådgiver, Erik Fransson. Fylkeslaget har satset på, og skal fortsatt satse på kursvirksomhet, for å bygge trygge tillitsvalgte og øke kunnskapen om viktige felt.

Etter årsmøtet var det sosial hygge med middag og dessert på Mandal Hotel. Vi takker alle som møtte opp fra lokallagene og ser frem til en spennende periode fremover.

Det nye styret består av:
Leder: Jorun Gjersdal (Farsund/Lyngdal)
Nestleder: Grethe Bygland (Lillesand)
Kasserer: Hans Eilsø (Kristiansand)
Styremedlem: Gunn Tveit (Lillesand)
Styremedlem: Jan Harald Lauvnes (Kristiansand)
1.vara: Tanja Lundevold (Vennesla)
2.vara: Torbjørn Gjersdal (Farsund/Lyngdal)

Etter årsmøtet var det klart for middag og hyggelig samvær