Bli frivillig

Har du litt tid til overs og er opptatt av psykisk helse? Har du lyst til å bli en del av et miljø som bidrar til vekst, mestring og fellesskap? Bli frivillig i Mental Helse.

Når du er frivillig bidrar du til noe som er større en deg selv. Du bidrar positivt i samfunnet og du utgjør en forskjell.

Som frivillig i Mental Helse er du en ambassadør for våre verdier: Likeverd, åpenhet respekt og inkludering. Vi er stolte av verdiene våre, og forventer det samme av våre frivillige.

Under finner du informasjon om noen av de ulike oppgavene som frivillige gjør i Mental Helse. Behovet for frivillige vil variere noe over tid, og varierer litt fra sted til sted. Alle våre oppdrag blir fortløpende lagt ut på frivillig.no, så følg med der. Ta ellers gjerne kontakt med lokallaget i nærheten av deg – for å høre mer om hva du kan være med på som frivillig

Marthe Gjerde Larsen

Frivillig i Venn1

Venn1 er et helsefremmende og forebyggende grunnkurs i psykisk helse for elever i videregående skole. Som frivillig i Venn1 er du med å holder kurs i skoleklasser og lærer ungdom om psykisk helse. Du må være mellom 19 og 30 år. Vi er nå på jakt etter flere Venn1-instruktører. Kanskje det er deg?

Frivillig i YAM
(Youth Aware of Mental Health)

YAM er et helsefremmende og forebyggende undervisningsprogram for psykisk helse blant unge. Programmet er evidensbasert, har god resultater- og utføres av frivillige YAM-instruktører. Vi har for tiden dekt opp det behovet vi har, men på sikt kan det bli behov for flere frivillige.

Frivillig i Headspace

Ung Arena Headspace er et førkommunalt lavterskeltilbud for unge mellom 12-25 år. Her får unge hjelp, uten venteliste eller timebestilling. Vi har sentere i Tromsø, Vestby og Hokksund- og søker frivillige i de kommunene.

Folk sitter rundt et bord, vi ser hendene deres med penn og papir.

Brukerrepresentant

En brukerrepresentant i Mental Helse er en person som oppnevnes av Mental Helse til å være organisasjonens representant i utvalg eller råd. Å være brukerrepresentant kan være en krevende oppgave, men det er samtidig veldig lærerikt og meningsfylt.

Tillitsvalgt

Er du opptatt av medlemsdemokrati og har du lyst til å være med på laget til et av lokal- eller fylkeslagene våre? Lokal- og fylkeslag i Mental Helse er ofte på utkikk etter nye tillitsvalgte til forskjellige verv i lokal- og fylkesstyrer.