Bli frivillig

Har du litt tid til overs og er opptatt av psykisk helse? Har du lyst til å bli en del av et miljø som bidrar til vekst, mestring og fellesskap? Bli frivillig i Mental Helse.

Når du er frivillig bidrar du til noe som er større en deg selv. Du bidrar positivt i samfunnet og du utgjør en forskjell.

Som frivillig i Mental Helse er du en ambassadør for våre verdier: Likeverd, åpenhet respekt og inkludering. Vi er stolte av verdiene våre, og forventer det samme av våre frivillige.

Det er flere måter å være frivillig på i Mental Helse, og alle frivillige hos oss får nødvendig opplæring.

Tillitsvalgt

Er du opptatt av medlemsdemokrati og har du lyst til å være med på laget til et av lokal- eller fylkeslagene våre? Lokal- og fylkeslag i Mental Helse er ofte på utkikk etter nye tillitsvalgte til forskjellige verv i lokal- og fylkesstyrer.

Folk sitter rundt et bord, vi ser hendene deres med penn og papir.

Brukerrepresentant

En brukerrepresentant i Mental Helse er en person som oppnevnes av Mental Helse til å være organisasjonens representant i utvalg eller råd. Å være brukerrepresentant kan være en krevende oppgave, men det er samtidig veldig lærerikt og meningsfylt.

Frivillig, web-publisering

Har du lyst til å bidra til å bygge godt innhold på nettsidene til fylkes- og lokallagene våre? Vi søker frivillige som kan bidra til korrekt, god og oppdatert informasjon om lagene og aktivitetene deres.

Frivillig, fotograf

Mental Helse bygger en pool av fotografer som bidrar til å dokumentere og vise frem aktiviteten som skjer i organisasjonen vår. Som frivillig fotograf deltar du på lokallagets arrangementer og tar bilder, filmer og lager innhold til nettsider og sosiale medier.

Frivillig i YAM
(Youth Aware of Mental Health)

YAM er et helsefremmende og forebyggende undervisningsprogram for psykisk helse blant unge. Programmet er evidensbasert og har god resultater. Vi er alltid på utkikk etter dyktige instruktører. Du må være over 18 år for å bli frivillig YAM-instruktør. Les mer

Marthe Gjerde Larsen

Frivillig i Venn1

Venn1 er et helsefremmende og forebyggende grunnkurs i psykisk helse for elever i videregående skole. Som frivillig i Venn1 er du med å holder kurs i skoleklasser og lærer ungdom om psykisk helse. Du må være mellom 19 og 30 år. Les mer

Frivillig i Headspace

Ung Arena Headspace er et førkommunalt lavterskeltilbud for unge mellom 12-25 år. Her får unge hjelp, uten venteliste eller timebestilling. Vi har sentere i Tromsø, Vestby og Hokksund- og søker frivillige i de kommunene. Les mer