06
okt

Dialogmøte om det psykiske helsetilbudet

I forbindelse med markering av Verdensdagen for psykisk helse inviterer de Unge/voksne i Mental Helse Bamble til dialogmøte om det psykiske helse tilbudet til de ungeMålet: Er å være sammen om å gjøre tilbudet til innbyggerne i Bamble bedre.

06. oktober 2023
Clarks Minde, Langesund

Vi får besøk av:

  • Anders Mølmen Kommuneoverlege
  • Embla Susann Degn Rui Kommunepsykolog
  • Anita Kjærra Williams Leder i Nav Bamble
  • Espen Halvorsen Avdelingsleder DPS
  • Kaia Kvammen, Avdelingsleder TSB

Det blir enkel servering
Ønsker alle unge voksne hjertelig velkomne!