13
feb

Innkalling til årsmøte Farsund og Lyngdal

  • 1.    Åpning
  • 2.    Godkjenning av innkallelse og sakliste
  • 3.    Valg av møteleder, sekretær, 2 protokollunderskrivere og tellekorps.
  • 4.    Årsberetning for 2023
  • 5.    Regnskap for 2023
  • 6.    innkommende saker for 2024
  • 7.    Budsjett for 2024
  • 8.    Valg av styremedlemmer, valgkomite og revisor

Saker som ønskes behandles på årsmøte sendes Mental Helse Farsund og Lyngdal og må være i styres hender senes mandag 5 februar. Innkommende saker sendes…

13. februar 2024
Språkkafèen, Farsund

Saker som ønskes behandles på årsmøte sendes Mental Helse Farsund og Lyngdal og må være i styres hender senes mandag 5 februar. Innkommende saker sendes jorunn.gjersdal@hotmail.no

De som skal stemme må ha betalt åres medlemsavgift for 2024.
Hjertelig velkommen til årsmøte

Hilsen styret i Mental Helse Farsund og Lyngdal