29
feb

Årsmøte Papirer 2024

På grunn av sykdom ble ikke regnskapet klart innen fristen som kommer frem av vedtektene. Dette beklager styret i Mental Helse Sandefjord, men resultatet og balansen er klare nå 21.01.24.

29. februar 2024