13
feb

Årsmøte

Utover ordinære årsmøtesaker har vi to saker til behandling. Den første er reduksjon av styret og den andre er en større sak som innebefatter navneendring og utvidelse av område. Vi har pr. i dag noen medlemmer både fra Åsnes og Grue – og vet at det ikke er lokallag der. Vi ønsker derfor å bli…

13. februar 2024