28
feb

Årsmøte i Mental Helse Stange

Velkommen til årsmøte

Tid: Onsdag 28.februar 2024 kl.18.00
Sted: Meierigården, Stange


Saksliste:
Sak 1: Åpning/konstituering av møtet
• Navnefortegnelse over fremmøtte medlemmer med gyldig medlemskap
• Godkjenning av innkalling og dagsorden
• Valg av møteleder og sekretær for årsmøtet
• Fastsettelse av forretningsorden
• Valg av to protokollunderskrivere
• Valg av tellekorps

Sak 2: Årsberetning for årsmøteperioden
Sak 3: Revidert regnskap for forrige kalenderår
Sak 4: Fastsettelse av honorar/godtgjørelse for styret
Sak 5: Innkomne saker (Saker foreslått etter §18.4 eller 25.4)
Sak 6 : Handlingsplan
Sak 7: Budsjett
Sak 8: Valg
• Styret – Revisor, -Valgkomité- Delegater til MH Innlandets årsmøte

Frist for innkommende saker: 12.februar 2024

Frasigelse av verv sendes skriftlig innen 31.januar 2024 til Marianne Kristoffersen

NB: Medlemmer som ikke har betalt årskontingent for 2024 har ikke stemmerett på årsmøtet.

Velkommen!
Styret i Mental Helse Stange
Stange 16 januar 2024

28. februar 2024
Meierigården, Stange