03
mar

ÅRSMØTE MENTAL HELSE STRANDA

Dato er satt 3.mars. Alle dokumenta og vedtak er ferdig.
Dei ligger på dokumenter evt sjå trykk her.

Årsmøte dokumenter

Ordinære årsmøtesaker på møtet.

  • Konstituering og foreningsorden for møtet.
  • Behandle fjor årets årsmelding, rekneskap med revisjon
  • Ikkje minst honorar, og andre avtaler vi har.. også innkommende saker.
  • Samt vedta budsjett, handlingsplanen og val av styret for kommande år.

Fristar:

  • 28.febuar Offentleggjere når vi skal ha Årsmøte
  • 15. mars om du vil sende oss ei sak vi skal ta opp på Årsmøte. Denne vert behandla av styret føre gitte årsmøte
  • 18.mars Årsmøte dokumenter vert gjort tilgjegeleg på denne sida, der du kan laste dei ned.
    – Om du vil ha dei tilsendt, så gi oss beskjed.

Kontakt info under bildet

Kontak oss

Robert André Sund
473 70 742

Frode Lyse

909 34 499

E-post

Stranda@mentalhelse.no

Helsing
Styret i Mental Helse Stranda 

Stranda 18.02.24