31
mai

Styremøte

Førebels Saksliste er på Fecebook Gruppa

31. mai 2024

Noko som vert tatt opp på møtet

  • Grunnreglar styre og lokallag
  • Profileringsklede
  • Fordeling av arbeidsoppgåver i styret.
  • Lokallagstreff hjå Mental Helse Skodje/Ørskog sjå her: LINK
    • Påmeldingsfrist 4.juni 2 på meldte pr i dag- kanskje 5 til.