Nytt styre på Stranda

Treffstad med nyvalt Styre

Opent Møtelokale. Her kan du komme om du vil ha noko anna å finne på denne Søndagsettermiddagen.
Mat kan vi avklare på møtet.

Tiøhørighet er et gunnleggende behov

Treffstad for medlemmar og andre.

Vi prøve å skape eit tilbod som kan vere bra i for dei som er interessert.

Kva skjer?

  • Kven er i det nye styret?
  • Vi har i det minste kaffi og té.

Sjå Om Oss

Tilbake til framsida

Til Kalender