04
feb
04
feb

Årsmøte Mental Helse Vefsna

04. februar 2024
04. februar 2024

Styret i Mental Helse Vefsna inviterer alle våre medlemmer til årsmøte, som avholdes på Qvales Kafé, søndag 4.februar, klokken 12:00.

Vi kommer til å ha enkel servering.

Vi vil også minne om at søndagskaffen har åpent samme dag. Denne er åpen 13:00 til 15:00.

Alle medlemmer kan sende inn saker til behandling under årsmøtet, og disse må være styret i hende to uker før årsmøtet (jmf §25.4), altså innen 21.01.2024.
Bruk gjerne vefsna@mentalhelse.no

Vel møtt!