Sammen er vi sterke!

Helgen 26 – 28.januar arrangerte fylkeslaget Mental Helse Vestland lokallagssamling i Bergen. Her deltok våre fantastiske ildsjeler og tillitsvalgte fra lokallagene Kvam, Kvinnherad, Stord og Alver. Landsleder Ole-Marius Johnsen og nestleder Aina Nybakke var også tilstede og sørget for en helg med faglig påfyll og sosial hygge.

Disse deltok:

Ole-Marius Johnsen, landsleder Mental Helse
Aina Nybakke, nestleder Mental Helse
Cecilie Helle, leder fylkesstyret
Tor-Johnny Agledal, nestleder fylkesstyret
Laila Grosvold, styremedlem fylkesstyret
Inger Warberg, leder Kvinnherad
Kristin Høisæther, nestleder Kvinnherad

Anne Bognøy, leder Alver
Terje Olsen, styremedlem Alver
Gunnar Helle, leder valgkomiteen
Jan Tor Gjerde, leder Kvam
Marianne Gluppe, nestleder Kvam
Elin Lagerstrand, kasserer Stord
Elin Vallestad, sekretær Stord
Stein Solvold, leder Stord

Lokallag styrker lokalsamfunnet

På samlingen presenterte de tillitsvalgte fra lokallagene noen av aktivitetstilbudene som medlemmene kan delta på. Jan Tore fra Kvam fortalte om tilbudet «Podcast og prek» hvor medlemmene hører på aktuelle podcaster og har samtaler og refleksjoner i etterkant. MH Stord og Fitjar tilbyr blant annet Yoga, lørdagskafe, tegne og maleaktivitet for sine medlemmer. MH Kvinnherad arrangerer strikkekafè, hobbykafè og har samarbeid med biblioteket med høytlesing. Alver tilbyr strikkeklubb, bussturer og ulike arrangement for sine medlemmer.

Dele kunnskap og erfaringer

Landsleder, Ole-Marius Johnsen og nestleder Aina Nybakke ga informasjon om YAM, Venn1 og UngArenaHeadspace, kursvirksomhet, satsingsområder, utfordringer og Mental Helse sin frivillighetsstrategi. De tillitsvalgte fikk mulighet til å komme med spørsmål og tilbakemeldinger på alt som rører seg i organisasjonen.

Flere aktive lokallag i Vestland

Det ble knyttet flere nye bekjentskaper i løpet av helgen og alle er motiverte for å jobbe på videre for å skape gode opplevelser for våre medlemmer i regionen. Vi har et felles ønske om å skape flere aktive lokallag slik at Mental Helse får et enda tydeligere fotfeste i Vestland.

Takk for en hyggelig samling i Bergen!
på vegne av fylkesstyret i Mental Helse Vestland
leder, Cecilie Helle

Fra venstre leder i MH Kvam, Jan Tore Gjerde, nestleder Marianne Gluppe, landsleder Ole-Marius Johnsen og nestleder Aina Nybakke.
God fres på bowlingen for medlemmene i MH Kvam
Podcast og prek, ett av tilbudene i MH Kvam
På Sjursehuset arrangeres det strikkeklubb i regi av MH Alver. Se så flotte votter!