Nytt lokallag i Nordre Follo

Onsdag 24 januar 2024 ble Mental Helse Nordre Follo stiftet.

Fire medlemmer gikk sammen, onsdag kveld, for å stifte lokallag i Nordre Follo. Det har tidligere ikke vært lokallag i kommunen, men i gamle Ski kommune har det vært lokallag for noen år tilbake. Styret består av Benjamin Rastum (leder), Abida Akhtar (nestleder), Karl Henrik Trollsås (kasserer) og Lars Bøhler (styremedlem)

Medlemsinvolvering

Styret ønsker å bruke tiden nå frem til årsmøte med å komme i kontakt med medlemmene av lokallaget, og kartlegge hva medlemmene ønsker at de skal gjøre. Ordinært årsmøtet blir den 28. februar. Mer informasjon blir sendt medlemmene av lokallaget. På årsmøtet skal styret presentere handlingsplan og budsjett for 2024.