Om oss

Mental Helse Akershus er ett av fylkeslagene i Mental Helse. Vi har omtrent 1000 medlemmer, og per i dag 14 aktive lokallag. Vi jobber med å etablere flere lokallag.

Styret

Fylkesleder: Lene Brobakken Tlf 48 40 71 08
Nestleder: Espen Gundersen Tlf 92 82 76 26
Kasserer: Kuba Gleichsewicht tlf 48 44 99 88
Studieleder: Ingrid Weflen tlf 41 27 18 84
Sekretær: Torunn Viervoll tlf 47 25 87 15
Styremedlem: Einar Madsen tlf 91 81 67 85
Styremedlem: Abdurrehman Khan tlf 46 88 29 19
1. Vara: Solfrid Lekva tlf 91 52 91 80
2. Vara: Jørn Pettersen tlf 90 09 44 69

Bare å ta kontakt med oss 🙂