Om oss

Mental Helse Akershus er ett av fylkeslagene i Mental Helse. Vi har omtrent 1000 medlemmer, og per i dag 14 aktive lokallag. Vi jobber med å etablere flere lokallag.

Styret

Fylkesleder: Lene Brobakken Tlf 48 40 71 08
Nestleder: Einar Madsen tlf 91 81 67 85
Kasserer: Ingrid Weflen tlf 41 27 18 84
Studieleder: Ingrid Weflen tlf 41 27 18 84
Sekretær: Torunn Viervoll tlf 47 25 87 15
Styremedlem: Solfrid Lekva tlf 91 52 91 80
Styremedlem: Abdurrehman Khan tlf 46 88 29 19
1. Vara: Tariq Eide tlf: 99 04 80 53
2. Vara: Ståle Skar tlf: 93 67 72 55

Bare å ta kontakt med oss 🙂

Bilde av det nyvalgte styret. Tariq var desverre ikke til stede.