Bergen og bryggen i solskinn
Bergen i sol

Styret:

Leder: Maria Stokke Mindestrømmen
Styremedlem: Åse Mari Rygg
Styremedlem: Margaret Aabrek Henriksen
Kasserer: Vegard Mello-Haugland

Siste nytt fra Mental Helse Bergen